Danh sách các nhóm tham gia vòng 2

ĐH Sư phạm Hà Nội 1

 • Trần Danh Hải
 • Lê Bá Ngọc Diệp
 • Nguyễn Hoàng Nam
 • Nguyễn Quang Tuấn
 • Lê Tiến Mạnh

ĐH Sư phạm Hà Nội 2

 • Nguyễn Xuân Tùng
 • Trần Văn Đạt
 • Phan Thế Minh Thiện
 • Nguyễn Đức Chiến
 • Nguyễn Minh Trang

ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN 1

 • Phan Đức Huân
 • Lê Công Hiệp
 • Nguyễn Đức Hiếu
 • Nguyễn Trọng Dương
 • Nguyễn Lê Kiên

ĐH Công Nghệ - ĐHQGHN 2

 • Lê Vũ Hoàng
 • Nguyễn Đức Anh
 • Đinh Quang Hùng
 • Vũ Gia Hùng
 • Dương Hồng Minh

ĐH FPT Hòa Lạc 1

 • Đỗ Đức Anh
 • Đinh Công Hiếu
 • Đỗ Ngọc Quý
 • Kim Chấn Phong
 • Nguyễn Thành Công

ĐH FPT Hòa Lạc 2

 • Phạm Anh Tuấn
 • Lê Khắc Duẩn
 • Vũ Hồ Bách
 • Nguyễn Trung Hiếu
 • Nguyễn Thị Mai Phương

CĐ Công nghệ Đà Nẵng 1

 • Hồ Nhật Vũ
 • Huỳnh Ngọc Khánh
 • Trần Hoàng Công Minh Tuấn Anh
 • Trương Ngọc
 • Phan Thanh Tâm

CĐ Công nghệ Đà Nẵng 2

 • Nguyễn Xuân Sơn
 • Lê Trung
 • Nguyễn Phương Nam
 • Văn Ký
 • Tô Hào

ĐH Bách khoa HCM 1

 • Dương Thái Minh
 • Trần Đăng Khoa
 • Đặng Quốc Tuấn
 • Nguyễn trường Thiên An
 • Phan Thanh Minh

ĐH Bách khoa HCM 2

 • Nguyễn Tiến Đạt
 • Trang Nguyễn Đăng Khoa
 • Đàm Duy Anh
 • Lê Hữu Huân
 • Trần Lê Minh

ĐH GTVT HCM 1

 • Nguyễn Đặng Thành Trung
 • Nguyễn Văn Tài
 • Huỳnh Xuân Trường

ĐH GTVT HCM 2

 • Đoàn Tấn Trường
 • Nguyễn Văn Trọng
 • Nguyễn Văn Tài

ĐH KHTN TP.HCM 1

 • Phạm Lê Anh Khoa
 • Trương Quang Hùng
 • Nguyễn Hoàng Nguyên
 • Nguyễn Ngọc Nhân
 • Chu Vũ Hoàng Phương

ĐH KHTN TP.HCM 2

 • Nguyễn Hoàng Hồng Ân
 • Trần Nhật Khoa
 • Nguyễn Chí Trung
 • Phan Văn Anh Tuấn
 • Trần Bảo Lâm

ĐH Luật TPHCM 1

 • Nguyễn Đức Quang Minh
 • Võ Hoàng Đỉnh
 • Đỗ Duy Thái
 • Châu Nguyễn Thiên Chương
 • Mạc Văn Trung

ĐH Luật TPHCM 2

 • Nguyễn Anh Tuấn
 • Lưu Trần Thảo Nghi
 • Trần Việt Vương
 • Đinh Quốc Huy

ĐH SP Kỹ Thuật TPHCM 1

 • Mai Văn Toàn
 • Nguyễn Đỗ Trọng Nhân
 • Phạm Minh Trí
 • Lưu Hồng Minh
 • Trương Minh Đức

ĐH SP Kỹ Thuật TPHCM 2

 • Đặng Đức Mạnh
 • Phùng Thiện Thanh
 • Nguyễn Hữu Luân
 • Trần Huỳnh Bảo Huy
 • Nguyễn Cao Thắng

ĐH CN Thực Phẩm

 • Nguyễn Bá Đức
 • Nguyễn Hoàng Thái Xuân
 • Lưu Sơn Vinh
 • Trịnh Huy Hoàng

Wild Card 1

 • Trần Minh Nguyên
 • Lê Bá Thuận
 • Nguyễn Minh Tùng
 • Dư Minh Tiến
 • Lê Thành Đạt

Wild Card 2

 • Võ Tất Thành
 • Bùi Nhật Tiên
 • Lê Nguyễn Hiếu Thông
 • Hà Trần Vũ Duy
 • Trần Bá Nhật